Ja, det kan være farlig da mus kan spre smittsomme sykdommer og forårsake skade på eiendom.

Det er naturlig å være bekymret for smitte av virus og bakterier som mus og rotter kan bære med seg. Det er absolutt mulig at mus og rotter kan overføre sykdommer til mennesker, så det kan være lurt å ta forholdsregler for å unngå kontakt med dem.

Hvis du finner mus eller rotter i boligen din, er det viktig å først og fremst sørge for at de blir fjernet på en trygg og skånsom måte. Deretter bør du gjøre rent og desinfisere området der de har vært for å redusere faren for smitte. Det kan være lurt å kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper for å få hjelp med å fjerne dyrene og gjøre området rent.

I tillegg til å ta forholdsregler for å unngå kontakt med mus og rotter, bør du også være oppmerksom på mulige inngangsåpninger i boligen din som kan gjøre det enklere for dem å komme inn. Det kan være lurt å tette eventuelle sprekker og hull i veggene og andre steder der dyrene kan komme inn.

Hvis du er bekymret for at mus eller rotter kan ha forårsaket smitte i boligen din, kan det være lurt å kontakte en lege for å få råd og veiledning om hvordan du kan beskytte deg selv og andre mot mulige sykdommer.