Det mest effektive for å bekjempe mus er en kombinasjon av tettearbeid og rutinemessige kontroller av åtestasjoner.