Har du vært så uheldig å få mus i hus bør du kontakte en ekspert på musekontroll så raskt som mulig for å bli kvitt gnagerne effektivt og trygt.

Mus kan spre smittsomme sykdommer og forårsake skade på eiendom, så det er viktig å handle raskt.

En ekspert vil fort kunne finne årsaken til museproblemet, utføre tettearbeid, sette opp åtestasjoner og gi deg råd om forebyggende tiltak for å sikre en musefri framtid.