Hvis midlene blir lagt igjen, vil det ikke utgjøre en helserisiko?
Skadedyrkontrollen vil utdype en plan for før- og etterbehandling som skal sanere hjemmet for å senke helserisikoen forbundet med skadedyr.