Mus skyr sterke dufter og høye lyder. De liker heller ikke å bli eksponert for lys.