For å gjøre rent etter mus bør du bruke en desinfiserende løsning for å rengjøre området grundig etter at mus er fjernet. Bruk hansker.