Tett alle åpninger og kontakt en ekspert på musekontroll for å forebygge og bekjempe museinvasjon.