Du kan se spor etter gnaging, høre lyder av bevegelse og gnaging i veggen. Du kan også oppleve lukt og avføring som tyder på at mus har tatt bolig.