Ja, visse lydimpulser kan skremme mus, men profesjonell musekontroll er mer effektivt.